Đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. Trong tổng số 3.476 công chức, viên chức, lao động hợp đồng có đóng BHXH có 1.876 cán bộ khoa học với 1.719 giảng viên, bao gồm 44 GS, 274 PGS, 827 TS và TSKH, 1.330 thạc sỹ, trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên) có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 44%, tỷ lệ cán bộ khoa học có học hàm GS, PGS đạt 17%, cao gấp ba lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Ở một số đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên đạt trên 55%: Trường Đại học Kinh tế (77%), Trường Đại học Giáo dục (70,8%), Trường Đại học Công nghệ (60,5%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (58,6%), Khoa Luật (55,6%). Ở nhiều đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ đại học chỉ còn xấp xỉ 15%, đây đều là nguồn để đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ.

Ngoài ra, ĐHQGHN còn mời được 182 lượt giảng viên và các nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu; cử 250 lượt giảng viên và các nhà khoa học đi thỉnh giảng, nghiên cứu tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến.Nhiều cán bộ khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 10 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới. Một cán bộ của ĐHQGHN là thành viên nhóm tác giả được Giải thưởng Nobel 2007. Một cán bộ nhận Giải thưởng COSMOS 2008.

ĐỘI NGŨ GIÁO SƯ

Số liệu tính đến ngày 31/01/2021

STT

Họ và tên

Giới Tính

Năm sinh

Chức danh GS

Năm được công nhận /bổ nhiệm GS

I

Cơ Quan Đại Học Quốc Gia Hà Nội

1

Đào Trọng Thi

Nam

1951

1

1989/1989

2

Mai Trọng Nhuận

Nam

1952

1

1996/1996

3

Vũ Minh Giang

Nam

1951

1

2002/2002

4

Nguyễn Hữu Đức

Nam

1958

1

2004/2004

5

Nguyễn Đình Đức

Nam

1963

1

2013/2013

6

Nguyễn Tiến Thảo

Nam

1977

1

2015/2015

II

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

1

Nguyễn Quang Báu

Nam

1954

1

2002/2002

2

Nguyễn Hữu Việt Hưng

Nam

1954

1

2002/2002

3

Nguyễn Hoàng Lương

Nam

1953

1

2002/2002

4

Phạm Hùng Việt

Nam

1953

1

2003/2003

5

Nguyễn Cao Huần

Nam

1952

1

2005/2005

6

Nguyễn Hữu Dư

Nam

1954

1

2006/2006

7

Bạch Thành Công

Nam

1952

1

2007/2007

8

Đặng Hùng Thắng

Nam

1953

1

2007/2007

9

Phan Văn Tân

Nam

1955

1

2011/2011

10

Hà Huy Bằng

Nam

1961

1

2012/2012

11

Lưu Văn Bôi

Nam

1952

1

2013/2013

12

Phan Tuấn Nghĩa

Nam

1959

1

2013/2013

13

Nguyễn Đình Thành

Nam

1959

1

2013/2013

14

Triệu Thị Nguyệt

Nam

1962

1

2014/2014

15

Phạm Chí Vĩnh

Nam

1956

1

2015/2015

16

Nguyễn Xuân Cự

Nam

1952

1

2018/2018

17

Nguyễn Văn Nội

Nam

1959

1

2018/2018

18

Lê Thanh Sơn

Nam

1970

1

2019/2020

III

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

1

Trần Trí Dõi

Nam

1953

1

2005/2005

2

Nguyễn Văn Khánh

Nam

1955

1

2007/2007

3

Vũ Đức Nghiệu

Nam

1954

1

2012/2013

4

Trần Ngọc Vương

Nam

1956

1

2013/2013

5

Nguyễn Văn Kim

Nam

1962

1

2015/2015

6

Nguyễn Hữu Thụ

Nam

1952

1

2015/2015

7

Phạm Quang Minh

Nam

1962

1

2016/2016

8

Hoàng Bá Thịnh

Nam

1956

1

2016/2016

9

Trần Nho Thìn

Nam

1951

1

2016/2016

10

Lâm Thị Mỹ Dung

Nữ

1959

1

2018/2018

11

Hoàng Khắc Nam

Nam

1962

1

2018/2018

12

Nguyễn Vũ Hảo

Nam

1958

1

2018/2018

13

Hoàng Anh Tuấn

Nam

1976

1

2019/2020

IV

Trường Đại Học Ngoại Ngữ

1

Nguyễn Hòa

Nam

1956

1

2007/2007

2

Hoàng Văn Vân

Nam

1955

1

2007/2007

3

Nguyễn Quang

Nam

1955

1

2009/2009

V

Trường Đại Học Công Nghệ

1

Nguyễn Thanh Thủy

Nam

1960

1

2010/2010

2

Hoàng Nam Nhật

Nam

1962

1

2019/2020

3

Chử Đức Trình

Nam

1976

1

2019/2020

VI

Trường Đại Học Giáo Dục

1

Vũ Văn Hùng

Nam

1957

1

2007/2007

2

Vũ Văn Hùng

Nam

1959

1

2011/2011

3

Nguyễn Quý Thanh

Nam

1965

1

2016/2016

4

Trần Trung

Nam

1978

1

2020/2021

VII

Trường Đại Học Việt Nhật

1

Furuta Motoo

Nam

1949

1

1995/1995

VIII

Trường Đại Học Y Dược

1

Mai Trọng Khoa

Nam

1957

1

2013/2013

2

Lê Ngọc Thành

Nam

1961

1

2015/2015

3

Trần Bình Giang

Nam

1962

1

2015/2015

4

Trịnh Đình Hải

Nam

1959

1

2018/2018

5

Nguyễn Thanh Hải

Nam

1965

1

2019/2019

6

Nguyễn Quốc Kính

Nam

1957

1

2020

7

Đặng Văn Dương

Nam

1953

 

1

2020

IX

Khoa Luật

1

Đỗ Ngọc Quang

Nam

1953

1

2002/2002

2

Phạm Hồng Thái

Nam

1953

1

2007/2007

3

Lê Văn Cảm

Nam

1954

1

2009/2009

4

Nguyễn Đăng Dung

Nam

1952

1

2009/2009

5

Nguyễn Bá Diến

Nam

1956

1

2016/2016

X

Khoa Quản Trị Và Kinh Doanh

1

Nguyễn Xuân Yêm

Nam

1957

1

2005/2005

2

Bùi Minh Thanh

Nam

1959

1

2018

XI

Viện Công Nghệ Thông Tin

3

Đinh Dũng

Nam

1951

1

1991/1991

XII

Viện Việt Nam Học Và Khoa Học Phát Triển

1

Nguyễn Quang Ngọc

Nam

1952

1

2007/2007

2

Trương Quang Hải

Nam

1952

1

2007/2007

3

Phạm Hồng Tung

Nam

1952

1

2015/2015

 

 

 

đội ngũ CÁC phó GIÁO SƯ

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức danh GS

Năm được công nhận /bổ nhiệm GS

I

Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

1

Đinh Văn Hường

Nam

1962

1

2005

2

Nguyễn Kim Sơn

Nam

1966

1

2005

3

Trương Vũ Bằng Giang

Nam

1973

1

2009

4

Nguyễn Hoàng Hải

Nam

1973

1

2009

5

Lê Thị Thu Thủy

Nam

1970

1

2009

6

Vũ Văn Tích

Nam

1975

1

2009

7

Nguyễn Hiệu

Nam

1976

1

2011

8

Đinh Văn Dũng

Nam

1969

1

2012

9

Phạm Bảo Sơn

Nam

1977

1

2012

10

Lê Tuấn Anh

Nam

1978

1

2015

11

Phạm Xuân Hoan

Nam

1971

1

2016

12

Nguyễn Tiến Vinh

Nam

1974

1

2018/2018

II

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Đỗ Trung Tuấn

Nam

1954

1

2003

2

Đặng Văn Bào

Nam

1956

1

2004

3

Trịnh Hồng Thái

Nam

1957

1

2004

4

Nguyễn Thế Bình

Nam

1954

1

2005

5

Lưu Thị Lan Hương

Nữ

1959

1

2005

6

Lê Văn Vũ

Nam

1956

 

2005

7

Nguyễn Hữu Nhân

Nam

1960

 

2006

8

Đỗ Đức Thanh

Nam

1956

 

2007

9

Trần Quốc Bình

Nam

1969

 

2007

10

Phan Minh Giang

Nam

1971

 

2007

11

Nguyễn Thị Hà

Nữ

1968

 

2007

12

Trần Mạnh Liểu

Nam

1957

 

2007

13

Vũ Hoàng Linh

Nam

1968

 

2007

14

Phạm Quang Tuấn

Nam

1962

1

2007

15

Nguyễn Văn Vượng

Nam

1964

1

2007

16

Đỗ Minh Đức

Nam

1974

1

2010

17

Trần Thị Hồng

Nữ

1964

1

2010

18

Ngô Thu Hương

Nữ

1966

1

2010

19

Võ Thị Thương Lan

Nữ

1961

1

2010

20

Bùi Văn Loát

Nam

1958

1

2010

21

Nguyễn Đình Minh

Nam

1959

1

2010

22

Võ Thanh Quỳnh

Nam

1959

1

2010

23

Trần Văn Tuấn

Nam

1968

1

2010

24

Tạ Thị Thảo

Nữ

1973

1

2010

25

Lê Văn Thiện

Nam

1971

1

2010

26

Trần Văn Thụy

Nam

1958

1

2010

27

Đỗ Quang Trung

Nam

1962

1

2010

28

Nguyễn Văn Vịnh

Nam

1966

1

2010

29

Nguyễn Thanh Sơn

Nam

1959

1

2011

30

Trần Ngọc Anh

Nam

1975

1

2012

31

Nguyễn Tiền Giang

Nam

1976

1

2012

32

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Nữ

1974

1

2012

33

Lê Minh Hà

Nam

1973

1

2012

34

Nguyễn Minh Huấn

Nam

1961

1

2012

35

Nguyễn Mạnh Khải

Nam

1975

1

2012

36

Nguyễn Trung Thành

Nam

1968

1

2012

37

Phùng Quốc Thanh

Nam

1961

1

2012

38

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

1976

1

2013

39

Trần Thị Dung

Nữ

1966

1

2013

40

Bùi Thị Việt Hà

Nữ

1975

1

2013

41

Lê Thu Hà

Nữ

1971

1

2013

42

Nguyễn Xuân Hoàn

Nam

1978

1

2013

43

Nguyễn Quang Huy

Nam

1974

1

2013

44

Vũ Văn Mạnh

Nam

1974

1

2013/2013

45

Trần Văn Quy

Nam

1960

1

2013/2013

46

Lê Trọng Vĩnh

Nam

1973

1

2013/2013

47

Đỗ Thị Kim Anh

Nữ

1972

1

2013/2013

48

Nguyễn Thanh Bình

Nam

1976

1

2013/2013

49

Nguyễn Hùng Huy

Nam

1978

1

2013/2013

50

Đoàn Hương Mai

Nữ

1975

1

2013/2013

51

Từ Bình Minh

Nam

1972

1

2013/2013

52

Nguyễn Minh Trường

Nam

1968

1

2013/2013

53

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nữ

1975

1

2013/2013

54

Ngô Thị Tường Châu

Nữ

1973

1

2014/2014

55

Nguyễn Mậu Chung

Nam

1957

1

2015/2015

56

Trần Quang Đức

Nam

1965

1

2015/2015

57

Vũ Thanh Hằng

Nữ

1978

1

2014/2014

58

Đinh Thị Bảo Hoa

Nữ

1965

1

2015/2015

59

Phạm Thị Ngọc Mai

Nữ

1977

1

2015/2015

60

Nguyễn Ngọc Minh

Nam

1979

1

2014/2014

61

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nữ

1978

1

2014/2014

62

Nguyễn Kiều Băng Tâm

Nữ

1972

1

2014/2014

63

Nguyễn Lai Thành

Nam

1968

1

2014/2014

64

Hoàng Thị Minh Thảo

Nữ

1979

1

2015/2015

65

Dương Hồng Anh

Nữ

1973

1

2016/2016

66

Chu Ngọc Châu

Nữ

1979

1

2016/2016

67

Trần Anh Đức

Nam

1979

1

2016/2016

68

Nguyễn Thị Hoàng Liên

Nữ

1974

1

2016/2016

69

Nguyễn Hoàng Nam

Nam

1979

1

2016/2016

70

Phó Đức Tài

Nam

1972

1

2016/2016

71

Nguyễn Thế Toàn

Nam

1973

1

2016/2016

72

Nguyễn Hữu Thọ

Nam

1979

1

2016/2016

73

Ngạc An Bang

Nam

1971

1

2018/2018

74

Nguyễn Thạc  Dũng

Nam

1980

1

2018/2018

75

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

1979

1

2018/2018

76

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1978

1

2018/2018

77

Hoàng Thị Hương Huế

Nữ

1974

1

2018/2018

78

Mạc Đình Hùng

Nam

1982

1

2018/2018

79

Mẫn Quang Huy

Nam

1973

1

2018/2018

80

Nguyễn Quang Hưng

Nam

1971

1

2018/2018

81

Nguyễn Thị Ánh Hường

Nữ

1976

1

2018/2018

82

Lê Đức Minh

Nam

1973

1

2018/2018

83

Đỗ Phúc Quân

Nam

1968

1

2018/2018

84

Phạm Anh  Sơn

Nam

1980

1

2018/2018

85

Trần Thị Thanh Vân

Nữ

1977

1

2018/2018

86

Đinh Xuân Thành

Nam

1974

1

2018/2018

87

Nguyễn Thị Minh Thuyết

Nam

1976

1

2018/2018

88

Ninh Văn Thu

Nam

1979

1

2018/2018

89

Đặng Thị Thanh Thủy

Nữ

1978

1

2018/2018

90

Lê Tuấn Tú

Nam

1978

1

2018/2018

91

Nguyễn Thị Hồng Minh

Nữ

1968

1

2018/2018

92

Đào Sỹ Đức

Nam

1983

1

2019/2020

93

Nguyễn Minh Phương

Nữ

1978

1

2019/2020

94

Nguyễn Thị Kim Thường

Nữ

1978

1

2019/2020

95

Trần Mạnh Trí

Nam

1981

1

2019/2020

96

Nguyễn Xuân Viết

Nam

1981

1

2019/2020

97

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Nữ

1982

1

2019/2020

98

Hoàng Anh Lê

Nam

1977

1

2019/2020

99

Bùi Quang Thành

Nam

1981

1

2019/2020

100

Phạm Thế Hải

Nam

1979

1

2019/2020

101

Đỗ Thị Phúc

Nữ

1980

1

2019/2020

102

Nguyễn Đình Thắng

Nam

1978

1

2019/2020

103

Ngô Quốc Anh

Nam

1983

1

2019/2020

104

Nguyễn Tiến Dũng

Nam

1983

1

2019/2020

105

Vũ Nhật Huy

Nam

1985

1

2019/2020

106

Trịnh Thị Loan

Nữ

1980

1

2019/2020

107

Nguyễn Việt Tuyên

Nam

1984

1

2019/2020

108

Vũ Đỗ Long

Nam

1971

1

2011/2011

109

Lê Xuân Tuấn

Nam

1971

1

2016/2016

110

Bạch Hương Giang

Nữ

1982

1

2020/

111

Nguyễn Minh Hải

Nam

1985

1

2020/

112

Mai Hồng Hạnh

Nữ

1984

1

2020/

113

Nguyễn Minh Ngọc

Nam

1978

1

2020/

114

Phạm Chiến Thắng

Nam

1987

1

2020/

115

Nguyễn Trần Thuật

Nam

1980

1

2020/

116

Phạm Thị Thúy

Nữ

1980

1

2020/

117

Lê Quý Thường

Nam

1981

1

2020/

118

Phạm Trọng Tiến

Nam

1985

1

2020/

119

Trần Đình Trinh

Nam

1978

1

2020/

120

Trần Thanh Tuấn

Nam

1980

1

2020/

121

Trần Văn Tuấn

Nam

1978

1

2020/

122

Nguyễn Tài Tuệ

Nam

1981

1

2020/

III

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

Vũ Quang Hào

Nam

1955

1

1996/1996

2

Lâm Bá Nam

Nam

1954

1

2002/2002

3

Hà Văn Đức

Nam

1954

1

2003/2003

4

Phạm Văn Khoái

Nam

1956

1

2003/2003

5

Dương Xuân Sơn

Nam

1954

1

2003/2003

6

Nguyễn Chí Hoà

Nam

1955

1

2004/2004

7

Trần Khánh Thành

Nam

1957

1

2004/2004

8

Nguyễn Hồng Cổn

Nam

1956

1

2005/2005

9

Vũ Thị Phụng

Nữ

1959

1

2005/2005

10

Đỗ Thu Hà

Nữ

1961

1

2006/2006

11

Nguyễn Phạm Hùng

Nam

1958

1

2006/2006

12

Đoàn Đức Phương

Nam

1954

1

2006/2006

13

Vũ Văn Quân

Nam

1963

1

2006/2006

14

Vũ Văn Thi

Nam

1954

1

2006/2006

15

Nguyễn Văn Chính

Nam

1956

1

2007/2007

16

Đinh Xuân Lý

Nam

1957

1

2007/2007

17

Trần Thị Minh Hòa

Nữ

1966

1

2007/2007

18

Nguyễn Quang Hưng

Nữ

1961

1

2007/2007

19

Phạm Văn Quyết

Nam

1956

1

2007/2007

20

Lê Đình Chỉnh

Nam

1954

1

2009/2009

21

Phạm Công Nhất

Nam

1963

1

2009/2009

22

Phan Phương Thảo

Nữ

1962

1

2009/2009

23

Hoàng Anh Thi

Nữ

1963

1

2009/2009

24

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

1962

1

2009/2009

25

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nữ

1962

1

2009/2009

26

Nguyễn Văn Chính

Nam

1960

1

2010/2011

27

Trương Thị Khánh Hà

Nữ

1967

1

2010/2010

28

Nguyễn Thị Minh Hằng

Nữ

1970

1

2010/2011

29

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nữ

1963

1

2010/2011

30

Trịnh Cẩm Lan

Nữ

1970

1

2010/2011

31

Lê Thị Minh Loan

Nữ

1973

1

2010/2010

32

Nguyễn Thiện Nam

Nam

1960

1

2010/2011

33

Nguyễn Văn Phúc

Nam

1959

1

2010/2011

34

Đặng Thị Lan

Nữ

1961

1

2011/2012

35

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

1965

1

2012/2013

36

Trần Thu Hương

Nữ

1975

1

2012/2013

37

Nguyễn Văn Sửu

Nam

1973

1

2012/2013

38

Trịnh Văn Tùng

Nam

1969

1

2012/2012

39

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

1976

1

2013/2013

40

Nguyễn Thanh Bình

Nam

1956

1

2013/2013

41

Trần Văn Hải

Nam

1957

1

2013/2013

42

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

1965

1

2013/2013

43

Đặng Thị Thu Hương

Nữ

1975

1

2013/2013

44

Hoàng Thu Hương

Nữ

1979

1

2013/2013

45

Trần Thị Kim Oanh

Nữ

1968

1

2013/2013

46

Lê Văn Thịnh

Nam

1955

1

2013/2013

47

Bùi Hồng Hạnh

Nữ

1976

1

2015/2015

48

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1974

1

2015/2015

49

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

1965

1

2015/2015

50

Phan Hải Linh

Nữ

1970

1

2015/2015

51

Trần Ngọc Liêu

Nam

1960

1

2015/2015

52

Bùi Thành Nam

Nam

1971

1

2015/2015

53

Trần Viết Nghĩa

Nam

1977

1

2015/2015

54

Ngô Thị Phượng

Nữ

1962

1

2015/2015

55

Trần Thiện Thanh

Nữ

1976

1

2015/2015

56

Nguyễn Thị Phương Thùy

Nữ

1981

1

2015/2015

57

Đinh Hồng Hải

Nam

1970

1

2016/2016

58

Phạm Thị Thu Hoa

Nữ

1967

1

2016/2016

59

Hoàng Văn Luân

Nam

1962

1

2016/2016

60

Bùi Thị Hồng Thái

Nữ

1983

1

2016/2016

61

Phạm Xuân Thạch

Nam

1976

1

2016/2016

62

Đào Thanh Trường

Nam

1980

1

2016/2016

63

Đinh Kiều Châu

Nữ

1973

1

2018/2018

64

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam

1980

1

2018/2018

65

Nguyễn Văn Chiều

Nam

1979

1

2018/2018

66

Nguyễn Anh Cường

Nam

1979

1

2018/2018

67

Nguyễn Trường Giang

Nam

1973

1

2018/2018

68

Trần Thị Hạnh

Nữ

1971

1

2018/2018

69

Trần Thị Hồng Hạnh

Nữ

1983

1

2018/2018

70

Nguyễn Quang Liệu

Nam

1968

1

2018/2018

71

Trịnh Thị Linh

Nữ

1982

1

2018/2018

72

Nguyễn Văn Lượt

Nam

1980

1

2018/2018

73

Đặng Hồng Sơn

Nam

1980

1

2018/2018

74

Phạm Quốc Thành

Nam

1977

1

2018/2018

75

Đào Đức Thuận

Nam

1978

1

2018/2018

76

Nguyễn Thị Như Trang

Nữ

1979

1

2018/2018

77

Nguyễn Thị Thái Lan

Nữ

1974

1

2019/2020

78

Phạm Hồng Long

Nam

1976

1

2019/2020

79

Bùi Chí Trung

Nam

1978

1

2019/2020

80

Phạm Văn Thủy

Nam

1982

1

2019/2020

81

Lâm Minh Châu

Nam

1986

1

2020/

82

Nguyễn Thu Hiền

Nữ

1980

1

2020/

IV

Trường Đại học Ngoại ngữ 

1

Nguyễn Lân Trung

Nam

1955

1

2003/2003

2

Lê Hùng Tiến

Nam

1956

1

2004/2004

3

Võ Đại Quang

Nam

1956

1

2006/2006

4

Phạm Ngọc Hàm

Nam

1959

1

2009/2009

5

Nguyễn Hoàng Anh

Nữ

1967

1

2010/2010

6

Đinh Hồng Vân

Nam

1962

1

2011/2011

7

Nguyễn Thành Văn

Nam

1961

1

2011/2011

8

Vũ Thị Chín

Nữ

1959

1

2012/2012

9

Trần Đình Bình

Nam

1955

1

2012/2012

10

Lâm Quang Đông

Nam

1967

1

2013/2013

11

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Nữ

1981

1

2013/2013

12

Cầm Tú Tài

Nam

1973

1

2013/2013

13

Trịnh Đức Thái

Nam

1962

1

2013/2013

14

Lê Văn Canh

Nam

1955

1

2015/2015

15

Đỗ Hoàng Ngân

Nữ

1966

1

2015/2015

16

Hà Lê Kim Anh

Nữ

1977

1

2016/2016

V

 Trường Đại học Công nghệ

1

Hoàng Xuân Huấn

Nam

1954

1

2007/2007

2

Nguyễn Đình Việt

Nam

1955

1

2007/2007

3

Nguyễn Việt Hà

Nam

1974

1

2009/2009

4

Phạm Đức Thắng

Nam

1973

1

2011/2011

5

Trịnh Anh Vũ

Nam

1956

1

2011/2011

6

Nguyễn Hải Châu

Nam

1970

1

2012/2012

7

Nguyễn Kiên Cường

Nam

1959

1

2012/2012

8

Đỗ Thị Hương Giang

Nữ

1979

1

2012/2012

9

Trương Ninh Thuận

Nam

1977

1

2012/2012

10

Nguyễn Linh Trung

Nam

1973

1

2012/2012

11

Đặng Thế Ba

Nam

1965

1

2013/2013

12

Phạm Mạnh Thắng

Nam

1973

1

2013/2013

13

Trương Anh Hoàng

Nam

1973

1

2015/2015

14

Nguyễn Ngọc Hóa

Nam

1976

1

2015/2015

15

Phạm Ngọc Hùng

Nam

1979

1

2015/2015

16

Nguyễn Phương Hoài Nam

Nam

1963

1

2015/2015

17

Nguyễn Phương Thái

Nam

1977

1

2015/2015

18

Nguyễn Trí Thành

Nam

1977

1

2015/2015

19

Lê Sỹ Vinh

Nam

1980

1

2015/2015

20

Lê Thanh Hà

Nam

1980

1

2016/2016

21

Phan Xuân Hiếu

Nam

1979

1

2016/2016

22

Nguyễn Việt Anh

Nam

1977

1

2018/2018

23

Nguyễn Nam Hoàng

Nam

1974

1

2018/2018

24

Nguyễn Thị Nhật Thanh

Nữ

1980

1

2018/2018

25

Nguyễn Hoài Sơn

Nam

1976

1

2019/2020

26

Bùi Thanh Tùng

Nam

1981

1

2019/2020

VI

Trường Đại học Kinh tế

1

Phạm Văn Dũng

Nam

1957

1

2003/2003

2

Nguyễn Văn Hiệu

Nam

1966

1

2007/2008

3

Hoàng Văn Hải