GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

“Chân dung Nhà khoa học GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội”: Là Nhà khoa học Top 6000 Nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới: Nền tảng kiến thức; Tiếp cận hướng nghiên cứu mới; Định hướng và Truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ; Tự lực tự cường 100% Made in Vietnam.

Các nhà khoa học khác