GS.TS. Lê Huy Hàm

Giáo Sư, Tiến Sĩ Lê Huy Hàm - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
Ngày 29/12/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Nhà Khoa học của nhà nông" lần thứ 3, năm 2020.

GS.TS. Lê Huy Hàm - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN là một trong 68 cá nhân trên toàn quốc được vinh danh "Nhà Khoa học của nhà nông" vì có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nông dân.


 
Dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương tặng 68 Nhà khoa học của nhà nông vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Cụ thể là: Ông đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, đã cùng các đồng nghiệp xây dựng hoàn thiện các quy trình tiến bộ kỹ thuật như: quy trình nhân giống chuối, mía, các cây lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô, quy trình tạo dòng thuần từ bao phấn ngô sử dụng cho chọn tạo giống, quy trình tiến bộ kỹ thuật tạo mô sẹo phôi hóa và phôi vô tính từ nuôi cấy noãn của một số giống cây ăn quả có múi, quy trình tạo mô sẹo phôi hóa ở cây sắn phục vụ cho chuyển gen, là đồng tác giả của 19 giống cây trồng gồm lúa, mía, dừa, cam…

 
Đại đoàn kết

Các nhà khoa học khác