45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021

45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021.
Tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức ngày 7/4/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã trao tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học và công nghệ năm 2021 và vinh danh 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021.VNU

Các nhà khoa học khác