Tin tức & sự kiện


Nhìn lại 2022: 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN

Nhìn lại 2022: 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ĐHQGHN

Năm 2022 đánh dấu sự chuyển mình của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc khi Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc chính thức làm việc, giảng dạy và học tập tại đây. Cũng trong năm này, nhiều chính sách hỗ trợ giảng viên, cán bộ khoa học và người học được ban hành, tạo động lực và góp phần thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao về làm việc tại ĐHQGHN.

“Hàn lâm là nền tảng, hiện đại là xu hướng”: vai trò và định hướng phát triển khoa học cơ bản trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

“Hàn lâm là nền tảng, hiện đại là xu hướng”: vai trò và định hướng phát triển khoa học cơ bản trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay

Sáng ngày 23/12/2022, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN cùng phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Khoa học cơ bản: vai trò và định hướng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 24/12/2022, Hội nghị “Hợp tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực” được tổ chức tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình mùa Đông năm 2023 của Trường Đại học Kansai, Nhật Bản.

Chương trình mùa Đông năm 2023 của Trường Đại học Kansai, Nhật Bản.

ĐHQGHN nhận được thông báo về “Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của Trường ĐH Kansai mùa đông 2023”.

Gia hạn thời hạn nộp đơn cho Chương trình ASEAN trong Thế giới ngày nay (AsTW)

Gia hạn thời hạn nộp đơn cho Chương trình ASEAN trong Thế giới ngày nay (AsTW)

AsTW là một chương trình học kéo dài hai tuần ở cấp đại học, được thiết kế để hiểu sâu hơn về các vấn đề của ASEAN và Đông Á. Từ năm 2009, Đại học Kyushu đã tổ chức chương trình này với các trường đại học đối tác ở các nước ASEAN, với sự hợp tác của Ban thư ký ASEAN và Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN).