Nhóm nghiên cứu


Nhóm nghiên cứu mạnh "hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế

Nhóm nghiên cứu mạnh "hóa học phức chất và hóa sinh vô cơ" đạt kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế

Đợt đánh giá chu kỳ 03 năm hoạt động vừa qua, với kết quả nổi bật về công bố khoa học quốc tế, nhóm nghiên cứu mạnh “Hóa học Phức chất và Hóa sinh Vô cơ” do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm Trưởng nhóm đã tiếp tục được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong giai đoạn tiếp theo.

Nhóm nghiên cứu trường quốc tế - Đai học Quốc gia Hà Nội

Nhóm nghiên cứu trường quốc tế - Đai học Quốc gia Hà Nội

1) Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa Lĩnh vực: Quản lý và kinh doanh quốc tế   Lĩnh vực nghiên cứu chính: Hành vi tổ chức, lãnh đạo, người lao động, khách hàng, hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đổi mới sản phẩm bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng khoa học dữ liệu trong các bài toán quản trị doanh nghiệp bền vững.

Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

Hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN

Ngày 25/10/2021, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.

Nhóm nghiên cứu Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

Nhóm nghiên cứu Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

Với kế hoạch xây dựng Trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu khoa học bằng cách xác định hướng nghiên cứu ưu tiên; tập trung đầu tư cho các nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao nhằm tăng số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; các phát minh, sáng chế và các hợp đồng triển khai ứng dụng. Trên cơ sở đó, Trường đã hình thành các nhóm nghiên cứu ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Tính đến năm 2020, Trường đã có 10 nhóm nghiên cứu mạnh và 01 nhóm nghiên cứu tiềm năng đã được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận: