Chương trình học bổng "Du học Đài Loan ưu tú"

Đại học Quốc gia Đài Bắc (NTPU) thông báo về chương trình học bổng “Du học Đài Loan ưu tú”. Chương trình này nhằm vào các giảng viên đại học, những người muốn theo học tại NTPU để lấy bằng thạc sĩ của họ. “Chương trình học bổng ưu tú” là một dự án do chính phủ tài trợ. Những người được trao giải sẽ nhận được tài trợ 2 năm (tổng cộng lên đến 600.000 NTD) để theo học chương trình thạc sĩ ở NTPU. Học bổng này phải được nộp đơn thông qua Văn phòng Các vấn đề Quốc tế, Đại học Quốc gia Đài Bắc. Nó hiện đang mở cửa cho các trường đối tác nổi bật của chúng tôi ở các nước ASEAN và hạn chót cho đơn đăng ký giai đoạn đầu tiên của chúng tôi là ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Học bổng toàn phần 2 năm chương trình thạc sĩ (Dự án Elite study inTaiwan) tại Đại học Quốc gia Đài Bắc (NTPU), Đài Loan

- Hỗ trợ tài chính: Trợ cấp hàng tháng lên đến 25.000 Đài tệ cho sinh viên chương trình thạc sĩ.

- Thời gian học: 2023 tháng 9 ~ 2024 tháng 8 (tối đa 2 năm)

- Điều kiện tham gia:

· Ứng viên phải là giảng viên tại trường đại học đối tác của NTPU.

· Ứng viên phải có đủ trình độ tiếng Anh do các khóa học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Các chương trình thạc sĩ áp dụng: (Dự án NTPU ESIT CHỈ dành cho các ứng viên muốn theo học các chương trình sau đây)

 -  (MS) Chương trình Quốc tế về Quản trị Đô thị: http://ipug.ntpu.edu.tw/

 - Chương trình Thạc sĩ của Quản trị Kinh doanh (MBA) trong Tài chính: http://www.gmba.ntpu.edu.tw/home.jsp

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Thông minh: http://www.shm.ntpu.edu.tw/

Cách thức đăng kí:

 Giai đoạn 1:

(1) Vui lòng gửi bản sao (pdf) ID nhân viên của bạn (hoặc bằng chứng thư việc làm), có thể xác định bạn là giảng viên tại [trường đại học đối tác của NTPU] và bản sao chứng chỉ chính (chỉ dành cho tệp pdf)

(2) Vui lòng đính kèm tên đầy đủ của bạn và chương trình bạn muốn đăng ký. Không cần tài liệu ứng dụng nào khác ngoài những tài liệu được đề cập ở trên trong giai đoạn này. Gửi email “(1) tệp pdf” đến: myamie7@gm.ntpu.edu.tw trước ngày 15/11/2022

Giai đoạn 2:

Ứng viên đủ chỉ tiêu sẽ được công bố vào khoảng ngày 31 tháng 1 năm 2023. Một thông báo khác sẽ được đưa ra sau. Các ứng viên sau đó có thể đăng ký chương trình thạc sĩ thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến của NTPU (https://www.ntpu.edu.tw /admin/a7/org/a7-3/recruitt21_more.php?id=120) sau khi nhận được thông báo.

Để biết thêm thông tin về Đại học Quốc gia Đài Bắc: (https://new.ntpu.edu.tw/)

 Ban HT&PT - VNU Media

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)