Chương trình học bổng ưu tú của ĐH Quốc lập Đài Bắc (NTPU)

Văn phòng Các vấn đề Quốc tế, Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU) thông báo về chương trình học bổng “Du học Đài Loan (Trung Quốc) ưu tú”.

Chương trình này dành cho các giảng viên đại học, những người muốn theo học bậc sau đại học tại NTPU. “Chương trình học bổng ưu tú” là một dự án do chính phủ tài trợ. Những người được trao giải sẽ nhận được tài trợ 2 năm (tổng cộng lên đến 600.000 NTD) để theo học chương trình thạc sĩ ở NTPU. Học bổng này phải được nộp đơn thông qua Văn phòng Các vấn đề Quốc tế, Đại học Quốc lập Đài Bắc.

Học bổng dành cho các ứng viên từ các trường đối tác của NTPU ở các nước ASEAN.

Hạn chót cho đơn đăng ký giai đoạn đầu tiên: ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Một số thông tin về học bổng:

- Hỗ trợ tài chính: Trợ cấp hàng tháng lên đến 25.000 Đài tệ cho sinh viên chương trình thạc sĩ.

- Thời gian học: 9/2023 đến tháng 8/2024 (tối đa 2 năm)

- Điều kiện tham gia:

· Ứng viên phải là giảng viên tại trường đại học đối tác của NTPU.

· Ứng viên phải có đủ trình độ tiếng Anh do các khóa học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các chương trình thạc sĩ áp dụng: (Dự án NTPU ESIT CHỈ dành cho các ứng viên muốn theo học các chương trình sau đây)

 - (MS) Chương trình Quốc tế về Quản trị Đô thị: http://ipug.ntpu.edu.tw/

 - Chương trình Thạc sĩ của Quản trị Kinh doanh (MBA) trong Tài chính: http://www.gmba.ntpu.edu.tw/home.jsp

- Chương trình Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Thông minh: http://www.shm.ntpu.edu.tw/

* Cách thức đăng kí:

- Giai đoạn 1:

(1) Vui lòng gửi bản sao (pdf) ID của ứng viên (hoặc bằng chứng thư việc làm), có thể xác định bạn là giảng viên tại [trường đại học đối tác của NTPU] và bản sao chứng chỉ chính (chỉ dành cho tệp pdf)

(2) Vui lòng đính kèm tên đầy đủ và chương trình bạn muốn đăng ký. Không cần tài liệu ứng dụng nào khác ngoài những tài liệu được đề cập ở trên trong giai đoạn này. Gửi email “(1) tệp pdf” đến: myamie7@gm.ntpu.edu.tw trước ngày 15/11/2022

- Giai đoạn 2:

Ứng viên đủ chỉ tiêu sẽ được công bố vào khoảng ngày 31 tháng 1 năm 2023. Một thông báo khác sẽ được đưa ra sau. Các ứng viên sau đó có thể đăng ký chương trình thạc sĩ thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến của NTPU (https://www.ntpu.edu.tw /admin/a7/org/a7-3/recruitt21_more.php?id=120) sau khi nhận được thông báo.

Để biết thêm thông tin về Đại học Quốc lập Đài Bắc: (https://new.ntpu.edu.tw/)

 Ban HT&PT

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)