Học viện Harvard – Yenching thông báo chương trình thạc sĩ về Đông Á học

Học viện Harvard – Yenching (HYI) tổ chức Hội thảo trực tuyến để giới thiệu về Chương trình Nghiên cứu Khu vực - Chương trình Thạc sĩ Đông Á học tại Harvard, cùng với học bổng toàn phần HYI cho chương trình này. Học bổng HYI dành cho những công dân Châu Á đã từng học đại học / sau đại học ở Châu Á.

Thời gian: thứ Hai, ngày 24 tháng 10, 8:30 sáng - 9:30 sáng (giờ Bờ Đông Mỹ)

Link đăng ký: https://harvard.zoom.us/webinar/register/WN_n7euCtetTWWCMQ3q4VZbOA

Thông tin về Chương trình Nghiên cứu khu vực - Chương trình Thạc sĩ Đông Á (RSEA):

RSEA A.M. Program at Harvard University

RSEA Admissions Requirements

RSEA FAQ]

Thông tin về Học bổng của học viện Harvard – Yenching: HYI's multi-year full fellowship

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)