Chương trình học bổng thạc sĩ 100% CCU-WNC 2022

Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN nhận được thông báo về Học bổng CCU-WNC 2022. Học bổng CCU-WNC 2022 là cơ hội học bổng 100% kèm sinh hoạt phí tại Đại học quốc lập Chungcheng và việc làm sau tốt nghiệp tại tập đoàn WNC. Đây là kết quả hợp tác ba bên giữa Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGH với Đại học quốc lập Chungcheng và Tập đoàn Wistron Neweb.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây:

Học bổng CCU-WNC 2022

Thông tin thêm

Ứng viên cần đăng ký ở phía UET tại link tại đây và nộp hồ sơ cho phía Đại học quốc lập Chungcheng tại đây

   Các sinh viên năm cuối của Nhà trường và các sinh viên mới ra trường trong năm 2022 quan tâm thì tìm hiểu thông tin ở văn bản đính kèm.

   Trân trọng.

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)