Học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại ĐH Quốc lập Đài Bắc

ĐHQGHN nhận được thông báo của Đại học Quốc Lập Đài Bắc, Đài Loan (NTPU), Trung Quốc về học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại trường.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính được tuyển sinh và đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Đổi mới Bền vững (ICSI) từ năm 2019.

I. Chương trình và chế độ học bổng:

- Thời gian học: từ tháng 02/2021 (trong thời gian 2 năm)
- Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh

Chế độ học bổng:
 • Học bổng toàn phần: học phí và các chi phí khác (bao gồm phí tín chỉ, phí truy cập máy tính, trợ cấp chi phí sinh hoạt như trợ cấp hàng tháng và chỗ ở trong khuôn viên trường). Trị giá học bổng khoảng 120,000NT$ cho mỗi học kỳ.
 • Học bổng một phần: được miễn học phí hoặc miễn lệ phí tín chỉ. Mức học bổng từ 25,000NT$ đến 80,000NT$ tùy thuộc vào thành tích học tập của ứng viên.
 • Trợ giúp: ứng viên có thể nộp đơn xin làm cộng tác viên nghiên cứu sau đại học hoặc trợ giảng.
II. Điều kiện xin học bổng:
 • Ứng viên phải là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã tốt nghiệp hoặc đang chờ xét tốt nghiệp.
 • Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3.5 trở lên.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (iBT) 71 điểm, IELTS 5.5, hoặc TOEIC 750 trở lên. Chứng chỉ phải còn hiệu lực.
III. Hồ sơ đăng ký:
 • Đăng ký trực tiếp với NTPU thông qua Hệ thống ứng dụng trực tuyến của NTPU (http://english.ntpu.edu.tw/files/11-1003-336.php)
 • Thời hạn đăng ký trực tuyến: đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
 • Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh.
 • Kế hoạch học tập.
 • Bằng tốt nghiệp, bảng điểm.
 • Chứng chỉ năng lực tiếng Anh.
 • Ứng cử viên gửi thông tin đăng ký tới chị Nguyễn Thị Kim Anh, email: kimanh@vnu.edu.vn, trước ngày 30 tháng 10 năm 2020 để nhận được thư giới thiệu đề cử của ĐHQGHN (Xin lưu ý: bất kỳ hồ sơ nào gửi sau ngày 30 tháng 10 sẽ không được xem xét đề cử).
Để biết thêm thông tin về chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, xin vào trang web: http://www.gmba.ntpu.edu.tw/index.php.

Để biết thêm thông tin về Trường Đại học Quốc tế Đổi mới Bền vững (ICSI), xin vào trang web: http://www.icsi.ntpu.edu.tw/index/index.html.

Việt Dũng
Link bài viết: https://vnu.edu.vn/home/?C2096/N27067/Hoc-bong-Thac-si-Quan-tri-Kinh-doanh-chuyen-nganh-Tai-chinh-tai-dH-Quoc-lap-dai-Bac.htm
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)