Chương trình học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là Học bổng Annex) học kỳ 1, năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo.

 

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là Học bổng Annex) học kỳ 1, năm học 2022- 2023 cho sinh viên như sau:

 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021;

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong học kỳ 1, năm học 2022-2023.

- Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng học kỳ 1 phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng học kỳ 2.

2. Trị giá học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/học kỳ.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 25 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

(Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc)

10

4

Trường Đại học Công nghệ

2

5

Trường Đại học Kinh tế

2

6

Trường Đại học Giáo dục

2

7

Trường Đại học Việt Nhật

1

8

Trường Đại học Y Dược

1

9

Trường Quốc tế

1

10

Trường Quản trị và Kinh doanh

1

11

Trường Đại học Luật

1

Tổng cộng

25

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022;

- Đơn xin học bổng (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc); (theo mẫu)

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phòng/Bộ phận Chính trị và Công tác Sinh viên;

- Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, …(nếu có). Với những sinh viên đã được nhận học bổng kỳ trước và kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký học bổng, yêu cầu gửi thêm báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với các em.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục