Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của Đại học Kanagawa mùa đông 2023

ĐHQGHN nhận được thông báo về “Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của Đại học Kanagawa mùa đông 2023”. Một số thông tin chính về chương trình như sau:

- Hình thức học: TRỰC TUYẾN

- Nội dung: Chương trình này dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật và bao gồm các lớp học tiếng Nhật, trải nghiệm thực tế về văn hóa Nhật Bản, các bài giảng về Nhật Bản và các sự kiện giao lưu với sinh viên KU.

- Chỉ tiêu: giới hạn cho 25 ứng viên đầu tiên. Nếu vượt quá số lượng người nộp đơn tối đa, họ sẽ được đưa vào danh sách chờ.

- Ngày diễn ra chương trình: 31 tháng 1 - 21 tháng 2 năm 2023 (3 tuần)(JST)

- Thời gian đăng ký: từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 (JST)

- Phí: 52.000 Yên (bao gồm thuế).

Thông tin chi tiết về chương trình và thủ tục đăng ký xem tại:

https://kanagawa-u.box.com/s/hwr0opu00jo9h9a2ktazhqqsuvtysxin

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục