Chương trình học bổng TOTO năm học 2021 - 2022

ĐHQGHN thông báo về Chương trình học bổng của Công ty TNHH TOTO Việt Nam (gọi tắt là học bổng TOTO) năm học 2021-2022 cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
  • Sinh viên năm thứ 3, 4 có kết quả học tập đạt điểm 2.8 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trong năm học 2020-2021;
  • Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó; hoặc là sinh viên khuyết tật;
  • Tích cực tham gia và có đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng.
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 06 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng kí học bổng
  • Đơn đề nghị xét học bổng, có dán ảnh (theo mẫu);
  • Bảng điểm năm học 2020-2021, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
  • Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng… (nếu có);
  • Bản photo Thẻ sinh viên, Căn cước công dân của sinh viên.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị đơn vị chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng kí học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; gửi công văn tới ĐHQGHN (quan Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên dạng pdf tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 14/10/2021.

Trân trọng thông báo.
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục