Thông báo về học bổng "Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN" năm 2023

Ngày 18/1/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) và Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được ký thỏa thuận tài trợ về Chương trình học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, thuộc các trường đại học thành viên, khoa, trường trực thuộc của ĐHQGHN;

- Năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Có đam mê nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo (ưu tiên sinh viên là người dân tộc, sinh viên nữ, hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 25 triệu đồng/năm/01 sinh viên.

(Tổng 100 triệu đồng/4 năm/01 sinh viên nếu sinh viên giữ vững được kết quả học tập theo quy định của Nhà tài trợ trong vòng 4 năm).

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 40 suất, bao gồm:

+ 20 suất học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

+ 20 suất học bổng dành cho sinh viên các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Việt;

- Bảng điểm năm học 2021- 2022, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản photo công chứng các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Học bổng “Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN”, năm học 2022-2023, Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ khoa, trường, số điện thoại, email và danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Thông báo sẽ được gửi về các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN trước ngày 6/3/2023 và Quỹ Phát triển ĐHQGHN nhận hồ sơ muộn nhất vào ngày 31/3/2023.

Thời gian trao học bổng dự kiến trong tháng 4/2023.

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục