UMAP: Chương trình A/B Mùa Đông/Xuân 2023 cho sinh viên

(VNU) Mạng lưới Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UMAP - University Mobility in Asia and the Pacific) thông báo kỳ đầu tiên của Chương trình A / B cho Mùa Đông / Xuân 2023 sẽ mở cho sinh viên nộp đơn vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. 

Một số điều cần lưu ý:

1. Khi tìm kiếm danh sách Chương trình tại https://usco2.umap.org/, nhập 2023 vào menu và kéo xuống để xem kết quả gần đây nhất.

2. Các cơ sở giáo dục đại học có thể tiếp tục tải lên danh sách các chương trình cho kỳ đăng ký thứ hai cho đến ngày 5 tháng 9 năm 2022.

3. Sinh viên có thể bắt đầu đăng ký chương trình kỳ thứ hai vào ngày 6 tháng 9 năm 2022.

4.  Các cơ sở giáo dục đại học cung cấp danh sách Chương trình A / B trước khi sinh viên đủ điều kiện đăng ký bất kỳ chương trình nào.

5. Trường cử sinh viên tham gia chương trình phải hoàn thành việc đề cử sinh viên trước thời hạn nộp đơn (ngày 4 tháng 8 năm 2022).

Nếu có câu hỏi/thắc mắc gì có thể tham dự các phiên thông tin hàng tháng mới của UMAP! Các phiên sẽ luân phiên theo khu vực thế giới mỗi tháng

Phiên tiếp theo được lên lịch cho các thành viên UMAP tại Châu Á và sẽ diễn ra vào Thứ Tư ngày 20 tháng 7, 7 giờ tối Vancouver-Thái Bình Dương / Thứ Năm ngày 21 tháng 7, 02:00 UTC / 10:00 sáng Manila Zoom Link

https://umap.us6.list-manage.com/track/click?u=df94eba028f55d8b0fe3ddc2e&id=9d60e1a06b&e=56ddd8fda0

Meeting ID: 694 9336 3707; Passcode: 796595
VNU
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục