Chương trình học bổng K – T năm học 2022-2023 dành cho sinh viên ĐHQGHN Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K - T (gọi tắt là học bổng K - T) năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 20 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

3

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

3

7

Trường ĐH Y Dược

2

8

Trường ĐH Luật

2

Tổng cộng

20

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022;

- Minh chứng về hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng K - T và chương trình học bổng K - T (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học... (trong 01 năm trở lại đây, nếu có).

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên định dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. Hồ sơ gốc sẽ nộp sau khi có thông báo.

Đề nghị đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; gửi công văn tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ sinh viên

định dạng pdf tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 12/4/2023.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ đề cử tới

ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng thông báo./.

 

 Ban CT&CTHSSV - VNU Media

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục