Quy định về tiêu chí xét cấp học bổng cho 9 ngành khoa học cơ bản (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN)

1. Đối tượng xét học bổng khoa học cơ bản 
Đối tượng xét học bổng là sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa QH-2022-X, trong thời gian đào tạo chuẩn, thuộc 9 ngành khoa học cơ bản, gồm: Văn học, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm.  

2. Tiêu chí xét, cấp học bổng  
2.1.  Đối với sinh viên học kỳ I năm thứ nhất 
 • Đạt kết quả cao trong kì thi (hoặc xét tuyển) tuyển sinh vào các ngành khoa học nêu trên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn theo các phương thức tuyển sinh của Nhà trường như; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, trúng tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế, bài thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp THPT…, đã xác nhận nhập học. Đối với thí sinh xét bằng kết quả thi TN THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ  24,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên). 
 • Đạt hạnh kiểm loại Tốt và kết quả học tập loại Khá trở lên trong ba năm học phổ thông (THPT). 
2.2. Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi. 
 • Là sinh viên đã được xét học bổng Thu hút tài năng cho các ngành khoa học cơ bản tại học kỳ I của năm thứ nhất, đạt kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Giỏi trở lên tại kỳ xét học bổng, đồng thời, nằm trong diện được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo Quy chế của Đại học Quốc gia Hà Nội. 
 • Không bị kỷ luật trong học kỳ xét học bổng. 
 • Kết quả học tập của kỳ xét học bổng không có môn học nào dưới điểm 7,0 (điểm hệ 10) hoặc dưới điểm B (điểm hệ chữ). 
 • Trong học kỳ xét học bổng phải học tối thiểu: 14 tín chỉ (không bao gồm các học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ, Ngoại ngữ B1, B2…). 
3.    Mức học bổng 
 • Mức học bổng được hưởng bằng mức học phí quy định theo từng năm học. 
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí 2.000.000 đồng/tháng (hai triệu đồng/tháng). 
 • Được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá (miễn phí). 
 • Được ưu tiên xét và nhận các học bổng khác, có mức hỗ trợ cao hơn nếu đáp ứng đúng yêu cầu. 
 • Được phân công nhà khoa học đỡ đầu, tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động trải nghiệm trong suốt khóa học. 
4.1. Chỉ tiêu  
Mỗi ngành tối thiểu 05 sinh viên/khóa/ngành. Số suất hàng năm sẽ do Hiệu trưởng quyết định tùy thuộc vào số lượng và chất lượng hồ sơ ứng tuyển. 

4.2. Quy trình xét học bổng 
4.2.1. Đối với sinh viên học kỳ 1 năm thứ nhất 
Sau khi đăng ký xét tuyển, sinh viên nộp hồ sơ xin cấp học bổng Thu hút tài năng về Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định bằng hình thức trực tuyến (bản giấy nộp sau khi trúng tuyển và nhập học). Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn theo mẫu file pdf., file word (có cam kết học tập đến cuối khóa học, tối đa 4 năm có xác nhận của gia đình, chính quyền địa phương. Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian đào tạo sẽ phải hoàn trả lại kinh phí đã được nhận, trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám hiệu quyết định). 
+ Sơ yếu lý lịch, bản khai thành tích (theo mẫu file pdf., file word).
+ Bài viết luận (mẫu file pdf., file word tìm hiểu về ngành theo học trong đó có nói lên cảm nhận suy nghĩ của bản thân, kế hoạch học tập, định hướng tương lai (viết tay, giới hạn từ 1.500-2.000 chữ). 
+ Thư giới thiệu của giáo viên THPT hoặc giảng viên (nếu có).
+ Các giấy tờ ưu tiên khác (giấy khen, gia đình chính sách, hộ nghèo, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội). 
4.2.2. Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi 
 Căn cứ vào danh sách sinh viên đã được xét học bổng của học kỳ liền trước, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên tại kỳ xét học bổng, Nhà trường tiếp tục xét duyệt cấp học bổng cho sinh viên đủ điều kiện theo quy định. 
4.2.3. Các bước xét chọn học bổng  
+ Nhà trường thông báo về các tiêu chí xét học bổng dành cho 9 ngành khoa học cơ bản. 
+ Các Khoa có trách nhiệm gửi thông báo tới sinh viên chậm nhất sau 5 ngày nhập học. 
+ Sinh viên tiếp nhận thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (HDC), Đại học Quốc gia Hà Nội. 
+ Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét học bổng trực tuyến, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực chuyển hồ sơ đăng ký xét học bổng về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (qua Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên) để xét duyệt.  
+ Nhà trường thành lập Hội đồng để xét chọn theo quy định hiện hành bao gồm các thành viên: đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, đại diện Ban lãnh đạo Khoa của 9 ngành khoa học cơ bản.  
+ Nhà trường thành lập Hội đồng để xét chọn theo quy định hiện hành. 
 
5. Nguồn kinh phí 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp và đề xuất với Ban Kế hoạch Tài chính, Quỹ phát triển ĐHQGHN cấp bổ sung kinh phí theo số lượng sinh viên thực tế nhận học bổng, theo nguyên tắc 50% kinh phí do ĐHQGHN hỗ trợ, 50% kinh phí do trường ĐHKHXHNV và NV chủ động. 
 
6. Thời gian áp dụng 
 Việc xét và cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy thuộc 9 ngành khoa học cơ bản sẽ được áp dụng từ khóa tuyển sinh QH-2022-X trở đi và có hiệu lực kể từ ngày kí.
 
►►► Đăng ký học bổng năm 2022: tại đây 
 
--------------------------
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục