Chương trình Học bổng Ireland Fellows Programme- Asia của Chính phủ Ireland

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về Chương trình Học bổng Ireland Fellows Programme- Asia của Chính phủ Ireland. Chương trình đang triển khai nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2022 theo học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện công nghệ của Ireland.
1. Điều kiện: Học bổng cấp cho các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:
 • Là công dân của các quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam;
 • Có kinh nghiệm làm việc, thực tập tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành học bạn lựa chọn trong chương trình học bổng;
 • Có bằng cử nhân đại học (điểm tích lũy trung bình tối thiểu là 3.0 trên thang điểm 4.0);
 • Ứng viên chưa có văn bằng, chưa tham gia một chương trình học nào khác trong năm học 2020-2021 ở trình độ thạc sĩ hoặc trình độ cao hơn.
Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập theo địa chỉ website:
https://www.irishaidfellowships.ie/strands/ireland-fellows-programme-asia 

2. Các ngành học được cấp học bổng:
 • Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS (Hệ thống thông tin địa lý) 
 • Chế tạo và Công nghệ bền vững 
 • Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công
 • Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh  
 • Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học 
 • Giáo dục  
 • Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội 
 • Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng 
 • Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số 
 • Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược  
 • Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm 
 • Du lịch và quản lý khách sạn  
3. Thời hạn nộp hồ sơ:                     
 • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.
Trân trọng đề nghị đơn vị đào tạo đăng thông tin trên website của đơn vị và thông báo rộng rãi về chương trình cho cán bộ giảng viên, sinh viên của đơn vị.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo để đơn vị đào tạo biết và thực hiện.

Link bài viết: https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N26683/Chuong-trinh-Hoc-bong-Ireland-Fellows-Programme--Asia-cua-Chinh-phu-Ireland.htm
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục