Quy định về học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành khoa học cơ bản (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)

1. Đối tượng xét học bổng hỗ trợ chi phí học tập 
Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành học được ưu tiên đầu tư trong thời gian đào tạo chuẩn: Toán học; Vật lý học; Hóa học; Sinh học; Địa lý tự nhiên; Địa chất học; Hải dương học; Tài nguyên và môi trường nước; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân. 

2. Tiêu chuẩn xét học bổng hỗ trợ chi phí học tập 
2.1. Đối với sinh viên học kì 1 năm thứ nhất 
 • Đạt kết quả cao trong kì thi (hoặc xét tuyển) tuyển sinh vào các ngành học trên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 
 • Ưu tiên với những thí sinh có kết quả trúng tuyển sớm (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, trúng tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế, bài thi đánh giá năng lực…) xác nhận nhập học. 
 • Đối với thí sinh xét bằng kết quả thi TN THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 24,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) đối với các ngành Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học và từ điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng trở lên đối với các ngành còn lại. 
 • Đạt hạnh kiểm loại Tốt và kết quả học tập loại Khá trở lên trong ba năm học trung học phổ thông (THPT).  
2.2. Đối với sinh viên từ học kì 2 năm thứ nhất trở đi 
 • Có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Giỏi trở lên.  
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.  
 • Trong kết quả học tập của kỳ xét học bổng không có môn học (học phần) dưới 4,0 điểm (điểm hệ 10) hoặc dưới D (điểm hệ chữ). 
 • Trong học kỳ xét học bổng phải học tối thiểu: 14 tín chỉ (không bao gồm các môn học: giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng mềm,..). 
3. Mức học bổng hỗ trợ chi phí học tập 
 • Mức học bổng được hưởng bằng mức học phí theo từng năm học và hỗ trợ sinh hoạt phí 2.000.000 đồng/tháng (hai triệu đồng/tháng). 
 • Được ưu tiên bố trí chỗ ở trong kí túc xá theo quy định của ĐHQGHN. 
 • Được ưu tiên xét và nhận mức học bổng khác, có mức cao hơn nếu đáp ứng yêu cầu. 
 • Được ưu tiên phân công nhà khoa học đỡ đầu, tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động trải nghiệm trong suốt khóa học. 
4. Chỉ tiêu và quy trình xét học bổng hỗ trợ chi phí học tập 

4.1. Chỉ tiêu 
Mỗi ngành tối thiểu 05 sinh viên/khóa/ngành. Số suất hàng năm sẽ do Hiệu trưởng quyết định tùy thuộc vào số lượng hồ sơ và chất lượng hồ sơ ứng viên. 

4.2. Quy trình xét xét học bổng hỗ trợ chi phí học tập 

4.2.1. Đối với sinh viên học kì 1 năm thứ nhất 
Sau khi đăng kí xét tuyển, ứng viên nộp hồ sơ đăng kí trực tuyến xin cấp học bổng hỗ trợ về Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực theo quy định của ĐHQGHN (bản giấy nộp sau khi trúng tuyển và nhập học) bao gồm: 
+ Đơn theo mẫu file pdf., file word (có cam kết học tập đến cuối khóa có xác nhận của gia đình, chính quyền địa phương, nếu không thực hiện đúng thời gian đào tạo sẽ phải hoàn trả lại kinh phí đã được nhận, trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám hiệu quyết định); 
+ Sơ yếu lí lịch, bản khai thành tích (mẫu file pdf., file word)  
+ Bài viết luận tìm hiểu viết về ngành theo học trong đó có nói lên cảm nhận suy nghĩ của bản thân, kế hoạch học tập, định hướng tương lai,... (theo mẫu file pdf., file word); 
+ Thư giới thiệu của giáo viên THPT hoặc giảng viên (nếu có); 
+ Các giấy tờ ưu tiên khác (giấy khen, gia đình chính sách, hộ nghèo, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận tham gia các hoạt động đoàn thể...)  

4.2.2. Đối với sinh viên từ học kì 2 năm thứ nhất trở đi 
 • Cuối mỗi học kì, căn cứ vào hồ sơ, kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kì, Nhà trường xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới để cấp kinh phí theo từng loại học bổng hỗ trợ chi phí học tập.  
4.2.3. Các bước xét chọn cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập 
 • Nhà trường thông báo về học bổng hỗ trợ chi phí học tập dành cho các ngành khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư. 
 • Các đơn vị có liên quan gửi thông báo tới cho ứng viên đăng kí trước đợt đăng kí xét tuyển vào đại học. 
 • Phòng Chính trị và Công tác sinh viên nhận hồ sơ xin cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên từ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực theo quy định của ĐHQGHN. 
 • Trên căn cứ hồ sơ, các Khoa thành lập Hội đồng lựa chọn các ứng viên và gửi kết quả bằng văn bản về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên). 
 • Nhà trường thành lập hội đồng để xét.
 • Căn cứ vào kết quả, Hội đồng xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới để cấp kinh phí theo từng loại học bổng.  
5. Nguồn kinh phí 
 • Kinh phí cấp cho học bổng hỗ trợ chi phí học tập này được trích từ các nguồn kinh phí dành cho các ngành học khoa học cơ bản được ưu tiên đầu tư do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp, từ Quỹ học bổng “Tự nhiên tươi sáng” hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân... tài trợ hoặc các nguồn thu hợp pháp do các hoạt động không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy định quy chế của tổ chức có liên quan.  
 • Tùy thuộc vào tình hình kinh phí hàng năm, nhà trường sẽ điều chỉnh mức học bổng và số lượng học bổng cho phù hợp với thực tế. 
6. Thời gian áp dụng 
 • Việc xét và cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành học được ưu tiên đầu tư sẽ được áp dụng từ khóa tuyển sinh QH.2022.T trở đi và có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, điều chỉnh, các đơn vị phối hợp tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét quyết định. 
►►► Đăng ký học bổng năm 2022: tại đây
 
--------------------
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục