Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo.

 

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

8

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

6

4

Trường ĐH Công nghệ

6

5

Trường ĐH Kinh tế

5

6

Trường ĐH Giáo dục

3

7

Trường ĐH Y Dược

3

8

Trường ĐH Luật

3

9

Trường ĐH Việt Nhật

2

10

Trường Quản Trị và Kinh Doanh

2

11

Trường Quốc tế

2

12

Khoa Các Khoa học liên ngành

2

Tổng cộng

50

 

- Sinh viên từ năm thứ 2, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2020-2021... (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ gốc các đơn vị sẽ nộp khi có thông báo.

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và danh sách tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi hồ sơ bản pdf cùng danh sách sinh viên (theo mẫu tiếng Anh, tiếng Việt) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 28/10/2022.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ đề cử tới ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

>>> Mẫu giới thiệu sinh viên tại đây

 Ban CT&CTHSSV

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục