Chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi là học bổng Shinnyo) năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên (HSSV) như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
1.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:
 • Năm học 2020-2021 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
 • Ưu tiên HSSV: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập; tham gia hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội - cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
 • Trường hợp HSSV đã được nhận học bổng nhưng không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế bằng HSSV cùng khóa học, đủ tiêu chuẩn.
1.2. Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
 • Học sinh lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào trường trung học phổ thông năm 2021;
 • Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021; ưu tiên sinh viên ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
 • Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.
HSSV được nhận học bổng Shinnyo năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

2. Chỉ tiêu học bổng: Theo bảng đính kèm.

3. Trị giá mỗi suất học bổng
 • Học bổng dành cho sinh viên: 300 USD/sinh viên/năm học.
 • Học bổng dành cho học sinh: 200 USD/học sinh/năm học.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
4.1. Đối với HSSV đã được nhận học bổng Shinnyo:
 • Bảng điểm học tập năm học 2020-2021, có xác nhận của đơn vị;
 • Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
 • Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
 • Minh chứng về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
4.2.  Đối với HSSV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo:
 • Bản photo Giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông (đối với học sinh lớp 10) hoặc Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 (đối với sinh viên năm thứ nhất);
 • Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);
 • Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
 • Minh chứng về: Hoạt động Lớp - Đoàn - Hội, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Lưu ý:
 • Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị đơn vị chủ động hướng dẫn và hỗ trợ HSSV nộp hồ sơ đăng ký học bổng.
 • Hồ sơ HSSV gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên HSSV.
Đề nghị đơn vị thông báo chương trình học bổng tới HSSV; tiến hành xét chọn HSSV theo yêu cầu; gửi công văn tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ HSSV dạng pdf tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 12/11/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng.

Trân trọng thông báo.

Link bài viết: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N29557/Chuong-trinh-hoc-bong-Shinnyo,-Nhat-Ban-nam-hoc-2021-2022.htm
Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục