Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Ngày 29/09/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, thông báo về “Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023”. 

Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: 

 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

– Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…

– Chưa được nhận/đề xuất nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 02 (01 nam, 01 nữ). Phía Quỹ sẽ chọn 10/15 hồ sơ của toàn ĐHQGHN.

Phỏng vấn sinh viên dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

– Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

– Bản photo Thẻ sinh viên.

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

      Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện.

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký

     Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên gửi về địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3), trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp hồ sơ bản mềm dưới dạng 1 file pdf (gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên) và 1 file excel (gồm các thông tin cá nhân, theo mẫu). Bản mềm gửi về địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.

    Thời hạn cuối để nhận email và hồ sơ là  16h30 ngày 10/10/2022. Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!

Đăng ký tư vấn
Họ tên(*)
Năm sinh(*)
Nơi sinh(*)
Giới tính(*)
Dân tộc (*)
Tôn giáo (*)
Hộ khẩu thường trú(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Địa chỉ email(*)
Số điện thoại(*)
Số CMND(*)
Ngày cấp(*)
Nơi cấp(*)
Cơ quan công tác(*)
Chức vụ(*)
Chọn loại học bổng(*)
Chọn hình thức cấp học bổng(*)

Học bổng cùng chuyên mục